Projektid

 Osalemine projektides

2022/2023  Hea Hariduse Fondi projektide rahastamine (Pihlamarjade rühma õppekäik ERMi ja Jääaja Keskuses; Konnapoegade rühma laste saviring; Kalakeste rühma Metsaküla talu õppekäik, õuerobot; töötajate vaimse tervise toetamine ,,Hoiame ja hoolime”)

2022/2023 Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt toetatud projekt Kõrveküla lasteaed Päikeseratas õppeprogrammid 2022/2023 õppeaastal. (Jääaja Keskus “Järv elukeskkonnana”)

2022/2023 PRIA poolt toetatud projekt  kaasnevate haridusmeetmete tegevuste  rakendamine (Viinamärdi talu õpituba, kokandustegevusteks pannkoogipannid)

2022 veebruar  õpetaja Kristiina Bergmann esineb rahvusvahelisel konverentsil ,,Digital changes and innovative solutions in 21st century education”  ettekandega Innovative teaching methods in Estonian kindergarten.

2021/2022 Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt toetatud projekt Kõrveküla lasteaed Päikeseratas õppeprogrammid 2021/2022 õppeaastal. (Sagadi Looduskool)

2021/2022 PRIA poolt toetatud projekt  kaasnevate haridusmeetmete tegevuste  rakendamine (Ülenurme Põllumajandusmuuseum ,,Viljaterast leivani”)

2020/2021 Erasmus+Mobility for School education staff Quality Commitment : Host organisation (08.07 2021)

2020/2021 PRIA poolt toetatud projekt  kaasnevate haridusmeetmete tegevuste  rakendamine (Kaspri talu)

2019/2020 PRIA poolt toetatud projekt  kaasnevate haridusmeetmete tegevuste  rakendamine (lasteaia köögiviljaaia korrastamine, Kaasiku Mahetalu külastamine, smuutipäev lasteaias)

2019/2020 Õpetaja Kristiina Bergmann osaleb Erasmus+ rahvusvahelises projektis  ,,Children`s reading literacy”

2019/2020 Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt toetatud projekt Kõrveküla lasteaed Päikeseratas õppeprogrammid 2019/2020 õppeaastal.(Vapramäe, Puhta vee teemapark)

2018/2019  Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt toetatud projekt Kõrveküla lasteaed Päikeseratas õppeprogrammid 2018/2019 õppeaastal.

2018/2019 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) poolt finantseeritud projekt ProgeTiigri seadmete soetamiseks: Bee-Bot 2.0  6 robotit+laadimisalus ,  Ozobot Bit 2.0 stardikomplekt,  Ozobot Bit 2.0 stardikomplekt

2018/2019  Programm „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“; „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid” on koostatud Eesti elukestva õppe strateegia 2020 rakendamiseks ja rahastatud Euroopa Liidu fondide poolt.

 Kõrveküla lasteaia Päikeseratas õpetajad kirjutasid  nimetatud programmi raames projekti “Praktiline vaimsus läbi Vaikuseminutite”

Projekti eesmärgiks on üheskoos omandatud metoodika laste ja nende õpetajate keskendumisvõime  suurendamiseks, mille tulemusena on paranenud laste heaolu ja avatus õppe-kasvatusprotsessis osalemiseks.  Muutunud õpikäsitluse suunad omaks võtnud õpetajad oskavad luua avatud ja rikastava õpikeskkonna,  suhtuvad lastesse kui koostööpartneritesse ning omavad oskust kaasata protsessi ka lapsevanemaid. Õpetajad on ennastjuhtivad, pingetega hakkamasaavad, tööga rahulolevad  organisatsiooni liikmed.

Projekti käigus toimuvad:  lasteaia meeskonna koostöö ja ühise õppimise päevad, praktiliste tegevuste periood, vaikuseminutite juurutamine, tagasisidestamine ning parimate praktikate jagamine.

Projektiga kaasnevad tegevused algavad augustis, 2018 a õpetajate koolitusega ning jätkuvad praktiliste tegevustega rühmades ning  omandatud praktikate omavaheliste jagamisega.

2017/2018  Projekt „Igal lapsel oma pill“

https://www.ev100.ee/sites/default/files/igal_lapsel_cmyk2.jpg 

Projekt on kutsutud ellu, et uuendada lastele ja noortele muusikaõpet pakkuvate asutuste pilliparke. EV100 ühiskingitus “Igal lapsel oma pill” on nelja aasta jooksul toonud laste ja noorte kasutusse ligi 3000 pilli.

Meie lasteaed sai projekti käigus toetust 6 altkõlaplaadi (c1-a1 + pulgad), diatoonilise sopranksülofoni, pentatoonilise altksülofoni ning cajoni soetamiseks.