Lasteaia ajalugu

Killukesi aastatest 1970-2008

Kõrveküla lastepäevakodu alustas tööd 7. septembril 1970. aastal majanditevahelise, neljarühmalise, ööpäevase lasteaiana. Avamisaastal oli 90 lasteaiakohast täidetud 67.

1985. aastal oli lasteaias juba 115 last.
1993.aasta oli kõige lapsevaesem aasta. Lasteaias käis vaid 44 last.
1989. aastal muudeti lasteaed kolmerühmaliseks
1989-1997 tegutses lasteaia ruumides ka Kõrveküla põhikooli esimene klass
1987. aastal istutasid lasteaia töötajad kaseallee lasteaia tee äärde. Koos lastega rajati nn katseaed ja lillepeenrad.
1990. aastal lõpetasid töö ööpäevase tööajaga rühmad. Lasteaed hakkas tööle 10,5 tunnise tööpäevaga
1996.aastal alustati uue õppekava arendustööga. Õppeplaan sai nimeks „Mina ise“ ja selle alusmüüri moodustasid avatud õpetuse printsiibid ning õppeplaan põhines üldõpetuse süsteemil.
1996.-1997.aastal paigaldati õuealale esimene laste täispuidust mängukompleks.
Tervisetöötaja A. Arundi eestvedamisel alustati plaanipäraste tervisetegelustega rühmades.
1997. aastal võeti kasutusele lasteaia piltlogo.
1998. aastal veeti õuealale suured kivid lastele ronimiseks.
1998- 2000 töötas lasteaialaste rohkuse tõttu rõduruumis osaajaline rühm.
1999. aastal nimetati Kõrveküla lastepäevakodu ümber Kõrveküla lasteaiaks. Õuealale rajati eksootiliste puude-põõsaste nurk. Samal aastal hakati lasteaias süvendatult tegelema laste kunstialase arendamisega. Rõduruumist sai kunstiruum.
2002. aastal valmis lasteaial oma Interneti koduleht.Valminud liikluslinnakus toimusid ühised liikluspäevad Lähte lasteaia-ja koolilastega.
2001-2004 toimus tihe koostöö Tartu valla muusikakooliga, eelkõige muusikanädalate näol
2005.aasta aprillikuust läks lasteaed üle elektroonilisele valvele.
07.09.2005 pidas lasteaed oma 35. sünnipäeva. Lasteaia töötajad panid kokku ajaloobrozüüri.
2006. aasta kevadel osales lasteaed keskkonnahariduse projektis “Ökokratt”

Killukesi aastatest 2008-…

02.01 2008 alustati lasteaia juurdeehitust ja vana hoone renoveerimist. Lasteaia haldajaks sai Raadi Sihtasutus. Lasteaia sisekujundus ja teostus on Tartu Kõrgema Kunstikooli õpilaste ja õpetajate ühislooming. Kooli maaliosakond pakkus välja ruumide ja põrandate värvilahendused, lisaks materjalid ning kaunistas seinad maalingutega. Nahadisaini osakond valmistas pehmed mänguelemendid, mida saab kasutada ka istmetena. Tekstiiliosakond disainis kogu maja kardinad ning mööbliosakond disainis mööbli. Meedia- ja reklaamikunsti osakond abistas lasteaeda logo ja siltide väljatöötamisel.

01.09. 2008. avati meie lasteaia esimene lapsehoiu rühm Raadil
2009. aasta sügisest kannab lasteaed nime Kõrveküla lasteaed Päikeseratas. Oma nime said ka kõik lasteaia rühmad (vt. Meie lugu)
02.03. 2009 avati kogu lasteaia seitsmerühmaline kompleks

01.09.2010 avati lasteaia Raadi lapsehoius veel kaks rühma
07.09.2010 pidas lasteaed oma 40. sünnipäevapidu.
2011. aasta novembrikuus hakkasid tööle lasteaia katusele paigaldatud päikesekollektor ja tuulegeneraator. Suurprojekt teostus tänu KIKi finantseeringule (vt.lingikogu)

01.09.2013 avati lasteaia moodulmaja kolm rühma. Lasteaias on nüüd kümme rühma.

01.09.2013 avati lasteaia Raadi lapsehoius viis uut rühma. Lapsehoius on nüüd kaheksa rühma.

2019.aasta augustis avati tasandusrühm