Päevakava

7.00 Laste vastuvõtt, mäng
8.30 Hommikusöök 1. Vahetus
8.50 Hommikusöök 2. Vahetus
9.00 Hommikuringid. Õpetajate poolt kavandatud õppe- ja kasvatustegevused, mäng
11.00 Õuetegevused
12.15 Lõunasöök 1. Vahetus
12.50 Lõunasöök 2. Vahetus
13.30 Ettevalmistused vaikseks tunniks
13.45 Vaikne tund
15.00 Ärkamine
15.20 Õhtuoode 1. Vahetus
15.45 Õhtuoode 2. Vahetus
16.00 Tegevused ja mängud keskustes, õues, huvialaringides
18.00 Lasteaia sulgemine