Meie tegevuse põhimõtted

Visioon:

Kõrveküla lasteaed Päikeseratas on õnnelik lapsepõlvemaa, kus käsikäes täiskasvanutega rajatakse vajalike teadmiste ja oskuste vundament.

Missioon:

Võimaldame lapsele eakohast, köitvat ja arendavat tegevust läbi mängude, rahvuskultuuri, looduse ja lapse loovuse.

Meie teame et,
Kui laps elab laitusega koos – õpib ta hukka mõistma
Kui laps elab vaenulikkusega koos – õpib ta taplema
Kui laps elab pilkamisega koos – õpib ta olema arg
Kui laps elab häbistamisega koos – õpib ta tundma end süüdlasena
kuid…
Kui laps elab julgustamisega koos – õpib ta eneseusaldust
Kui laps elab leplikkusega koos – õpib ta kannatlikkust
Kui laps elab kiitusega koos – õpib ta lugupidamist
Kui laps elab lahkusega koos – õpib ta õiglust
Kui laps elab turvalisusega koos – õpib ta ustavust
Kui laps elab heakskiiduga koos – õpib ta end armastama
Kui laps elab tunnustuse ja sõprusega koos – õpib ta leidma maailmas armastust
Anne Mellgren

Meie lasteaia suunaks on lapsest lähtuv õpetamine, kus
• õpetaja on õpikeskkonna looja, õppimise suunaja;
• õppimine toetub lapse kaasasündinud ja omandatud võimetele
ning tema aktiivsusele ümbritseva maailma tundmaõppimisel;
• laps õpib oma keskkonnas aktiivselt tegutsedes;
• olulisel kohal on õppimine mängu-, kaaslaste- ja täiskasvanutega
suhtlemise ning ümbruses toimuva kaudu;
• lapse igapäevategevus tugineb tema huvile, jõukohasusele
ja on vaheldusrikas.