Roheline kool

 Kõrveküla lasteaed Päikeseratas liitus programmiga  Roheline kool

 MIS ON ROHELISE KOOLI PROGRAMM?

  • Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele.
  •  Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpetajad, lasteaia töötajad  ja lapsevanemad, erinevate küsitluste, ürituste ja heade mõtete näol.
  • Programm aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele.
  • Edukat programmis osalemist tõendab haridusasutusele omistatav ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgis “Roheline lipp”.

 MIKS MEIE  LIITUSIME PROGRAMMIGA?

  • Rohelise Kooli programm toetab meie lasteaia eripära, loodus- ja keskkonnakasvatust.
  • Peame oluliseks, et laps saab jälgida looduses/keskkonnas toimuvaid muutusi, lasteaia õuealal, lasteaia lähiümbruses, õppekäikudel ja rühmaruumis, talle tuttavate objektide kaudu, nende loomulikus keskkonnas.
  • Meie üheks oluliseks põhimõtteks on lapse tervise hoidmine ja liikumisvajaduse rahuldamine.
  • Meie keskkond ja igapäeva tegevused toetavad igati programmis osalemist.
  • Programmi eesmärgiks on aidata lastel  kujuneda  mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks.
  • Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult

Lähemalt loe programmi kohta infot: https://www.tartuloodusmaja.ee/rohelinekool/

Meie blogi: https://paikeseratasrohelinekool.blogspot.com/

2023/2024 õppeaasta teemad:  *Erinevad maad ja rahvused  *Energia säästlikus/ Elekter meie ümber *Transport

KÕIK, MIS TEEME, KUIDAS KÄIME, MAAILMALE MEIST JÄLJED JÄÄVAD

Loodustöögrupi koosoleku protokoll nr 1 2023

2022/2023 õppeaasta teemad:    *Vesi meie ümber   * Ilmastik     *Puhas loodus

VESI JOODAB, PÄIKE PAITAB, ISE LOODUST HOIDA AITAN!

Laste küsitluse kokkuvõte.pdf

Lastevanemate küsitluse kokkuvõte.docx.pdf

Personali küsitlus.docx.pdf

Loodustöögrupi koosoleku protokoll nr 1.pdf

Loodustöögrupi+koosoleku+protokoll+nr+2

2021/2022 õppeaasta teemad:    *Elurikkus    *Tervis ja heaolu     *Toit

RÕÕMSALT LOODUSEGA KOOS ÕPIN, MÄNGIN, SUHTEID LOON.

LASTE+KÜSITLUS

LAPSEVANEMATE+KÜSITLLUS+RK

PERSONALI+KÜSITLUS+RK

Loodustöögrupi-koosoleku-protokoll-nr-1.docx

Loodustöögrupi koosoleku protokoll nr2.docx

Loodustöögrupi koosoleku protokoll nr 3.docx

Loodustöögrupi koosoleku protokoll nr 4

Loodustöögrupi koosoleku protokoll nr 5