Meie tegemistest

Meie lasteaia eripäraks on süvendatud loodus- ja keskkonnakasvatus, millest kasvas välja   õppeaasta moto:

“LOOVAKS LÄBI LOODUSE”loodusrada

Laps õpib ümbritsevat maailma tunnetama aistingute kaudu. Loodus aga suudabki pakkuda just meeltele: nähtavat silmailu, kuuldavat kõrvale, lõhnavat ninale, maitsvat keelele, kombitavat sõrmedele.Laps õpib kogemuste varal.
Mida laps kuuleb- Selle ta unustab
mida laps näeb- seda ta mäletab
mida laps kogeb- seda ta oskab
Keskkonnakasvatus tähendab peale uute teadmiste andmise  eelkõige VÄÄRTUSTE KUJUNDAMIST

Selleks kirjutasime 2011 aastal Keskkonnainvesteeringute keskusele projekti loodusraja rajamiseks lasteaia õuealale.
Looduse õpperada  võimaldab vaadeldavaid loodusobjekte jälgida aastaringselt vahetu kogemise kaudu.
Projekti pealkirjaks sai
“Kõrveküla lasteaed Päikeseratas pere uurimas ja avastamas aastaaegade muutusi looduse õpperajal”

Projekt leidis rahastamist.
Õpperada on koostatud lähtuvalt lasteaed Päikeseratas õppekavast ja on üles ehitatud erinevatele “pesadele”:
Lillela, Linnula, Kännula, Putukla-mutukla, Kivila, Marjamaa, Aiamaa, Õuekoda ja Ilmajaam.

TÄNASEKS ON:

 • valitud” pesade” asukohad ja koos lastega märgistatud
 • tutvustatud projekti lapsevanematele
 • ühistöös lapsevanematega rajatud Aiamaa, Lillela, Marjamaa,Linnula, Putukla-mutukla, Kännula, Kivila, Ilmajaam
 • lasteaia õuealal kasvavad okas- ja lehtpuud ning põõsad on saanud infotahvlikesed
 • paigaldatud õuekoda
 • kännulasse toodud mõned kännud
 • kogutud näitmaterjali (linnupesad, kivid, herilasepesad jms)
 • ehitatud kompostikast (Konnapoegade rühma lapsevanema poolt)
 • sisustatud ruum “Uuri ja avasta”
 • sisustatud “ilmajaam”
 • Kännualused on saanud uue “suvekodu”(pajuvitstest onn)

Toimunud  üritused:

 • koolisaatmise peod, mille käigus on istutatud õuealale hobukastan, kirsipuud
 • lasteaia sünnipäevapidu, mille üheks osaks oli tammepuu istutamine õuealale
 • mihklilaat “Sügisel on lauad kaetud”
 • perede orienteerumisüritused “Kes ma olen ja kust ma tulen?”, “Kännualuste mõistatused”
 • perepäev looduspesade sisustamiseks
 • rühmade matkapäevad
 • Kännualuste Jõulumaa

Kogu loodusõpetuse ja keskkonnakasvatuse eesmärgiks on lapse lähendamine loodusele.
Selleks:

 • Rakendame aktiivselt õuesõpet ja avastusõpet arendades lapse kõiki meeli
 • Rakendame igapäevaelus keskkonnakaitse põhieesmärke(taaskasutus,säästlikkus,ohutus)
 • Dramatiseerime loodusteemalisi lugusid ja esitame neid lasteaiakaaslastele
 • Kasutame meie Kännulas elavaid Kännualuseid lastele looduse tutvustamiseks
 • Valime igale aastale konkreetse loodusteema, millest saab kogu õppeprotsessi alus.
 • 2015/2016 aasta on PUU aasta.
 • 2016/2017 aasta on MAA aasta
 • 2017/2018 aasta on VEE aasta