Tegevuse põhimõtted

Raadi lapsehoid töötab Sotsiaalhoolekande seaduse alusel ja kuulub Kõrveküla lasteaed Päikeseratas alluvusse.

Raadi lapsehoiu kodukord

Lapsehoidu võtame vastu lapsi alates 1,5 eluaastast.

Raadi Lapsehoid on päevahoid kus:
Toimuvad läbi mängu erinevad arendavad tegevused (kuulamine ja kõnelemine, vaatlemine ja uurimine, kunstitegevused, muusika ja liikumine).
Lapsehoidjad on laste arengu suunajad ja toetava keskkonna loojad.
Laps on päevas aktiivne osaleja ja tunneb rõõmu tegutsemisest.
Laps õpib oma keskkonnas aktiivselt tegutsedes.
Lapse igapäevategevus tugineb tema huvile, jõukohasusele ja on vaheldusrikas.

Laste tegevust mitmekesistavad ja abistavad lisaks lapsehoidjatele:

Liikumisõpetaja: Pille Viljak

Muusikaõpetaja: Triin Pall

Logopeed: Karolin Pikkat  ( Karolin.Pikkat@korvela.edu.ee)