Avaleht

 Teade Alates käesolevast õppeaastast  (2018/2019) ei toimu lasteaia basseinis reedest beebide ujutamist.

PROJEKTIDEST

Programm „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“; „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid” on koostatud Eesti elukestva õppe strateegia 2020 rakendamiseks ja rahastatud Euroopa Liidu fondide poolt.

 Kõrveküla lasteaia Päikeseratas õpetajad kirjutasid  nimetatud programmi raames projekti “Praktiline vaimsus läbi Vaikuseminutite”

Projekti eesmärgiks on üheskoos omandatud metoodika laste ja nende õpetajate keskendumisvõime  suurendamiseks, mille tulemusena on paranenud laste heaolu ja avatus õppe-kasvatusprotsessis osalemiseks.  Muutunud õpikäsitluse suunad omaks võtnud õpetajad oskavad luua avatud ja rikastava õpikeskkonna,  suhtuvad lastesse kui koostööpartneritesse ning omavad oskust kaasata protsessi ka lapsevanemaid. Õpetajad on ennastjuhtivad, pingetega hakkamasaavad, tööga rahulolevad  organisatsiooni liikmed.

Projekti käigus toimuvad:  lasteaia meeskonna koostöö ja ühise õppimise päevad, praktiliste tegevuste periood, vaikuseminutite juurutamine, tagasisidestamine ning parimate praktikate jagamine.

Projektiga kaasnevad tegevused algavad augustis, 2018 a õpetajate koolitusega ning jätkuvad praktiliste tegevustega rühmades ning  omandatud praktikate omavaheliste jagamisega.

 

30.08.2010 pildid 086

Kui Sa satud Kõrvekülla, tule siis ka meile külla.

Meie juures ootab juba rõõmsaid lapsi terve tuba…

 

 

2017. a tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus meie lasteaeda

“Hea lasteaia edendaja 2017″ tiitliga hea_lasteaia_edendaja2015.a tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus meie lasteaeda “Hea lasteaia rajaleidja” tiitliga.Hea lasteaia rajaleidja logo

Kõrveküla Lasteaeda Päikeseratas tunnustame läbimõeldud tervist edendavate tegevuste, looduse mängulise tundmaõppimise ja väärtuskasvatusel põhineva õppiva organisatsiooni loomise eest.