Avaleht

Hea lapsevanem!

Alates 01.01.2017.a on Eestis alampalk 470,00 €. Vastavalt Tartu vallavolikogu otsusele on lasteaia kohatasu 8% alampalgast, seega alates 01.01.2017 on lasteaia kohatasu 37,60 € kuus.

 

30.08.2010 pildid 086

Kui Sa satud Kõrvekülla, tule siis ka meile külla.

Meie juures ootab juba rõõmsaid lapsi terve tuba… 

10. detsembril 2015.a tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus meie lasteaeda “Hea lasteaia rajaleidja” tiitliga.Hea lasteaia rajaleidja logo

Kõrveküla Lasteaeda Päikeseratas tunnustame läbimõeldud tervist edendavate tegevuste, looduse mängulise tundmaõppimise ja väärtuskasvatusel põhineva õppiva organisatsiooni loomise eest.