Avaleht

Teadmiseks!

  • Vastavalt Tartu vallavolikogu otsusele (nr 91, 18.11.2015 ) on alates 01.septembrist 2016 Kõrveküla lasteaed Päikeseratas ja Raadi Lapsehoiu lastevanemate poolt kaetava osalustasu summaks 34,40 eurot (osalustasu määra suuruseks on 8 protsenti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast).
  • Beebiujumine algab 09.09.2016. Vesiaeroobika treeningud algavad oktoobrist!

 

30.08.2010 pildid 086

Kui Sa satud Kõrvekülla, tule siis ka meile külla.

Meie juures ootab juba rõõmsaid lapsi terve tuba… 

10. detsembril 2015.a tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus meie lasteaeda “Hea lasteaia rajaleidja” tiitliga.Hea lasteaia rajaleidja logo

Kõrveküla Lasteaeda Päikeseratas tunnustame läbimõeldud tervist edendavate tegevuste, looduse mängulise tundmaõppimise ja väärtuskasvatusel põhineva õppiva organisatsiooni loomise eest.